Jdi na obsah Jdi na menu
 


O naší mateřské škole

30. 6. 2019

Charakteristika školy
 

Naše malá vesnice se nachází přímo uprostřed Českomoravské vrchoviny. Kostelec leží do deseti kilometrů od krajského města Jihlavy, směrem na města Třešť a Telč. Obec se svým okolím spadá do údolí řeky Jihlavy z Kosteleckého vrchu, který je pokrytý do daleka většinou jehličnatými, ale i smíšenými lesy. Život v Kostelci je v současné době příznačný pro příměstské obce, avšak s velikou výhodou bezprostředního propojení s přírodou Vysočiny.

Život v Kostelci je příznačný pro příměstské obce, uplatňuje se zde spíše městský způsob žití, avšak s výhodami klidného venkova a blízké přírody. V regionu naší obce se nachází jeden z největších podniků v jihlavské oblasti - Kostelecké uzeniny a.s., současně děti jeho zaměstnanců tvoří část kolektivu zdejší mateřské školy (dále školy). Provoz školy byl v září 1999 ze dvou starých budov v obci přestěhován do upravených prostor bývalé dětské ozdravovny, vedle mateřské školy je součástí nového komplexu i základní škola, školní jídelna, školní družina a sauna. V nově upraveném areálu se ve vedlejší budově nachází zdravotní středisko a obecní úřad. V obci je místní knihovna, pošta, kostel, obchody s potravinami a jiným zbožím, služby a provozovny (kadeřnictví, autodílna, truhlářství). 

Zřizovatelem MŠ je Obec Kostelec. Mateřská škola Kostelec byla v roce 2003 sloučena se základní školou jako součást samostatného právního subjektu Základní školy a Mateřské školy Kostelec, má právní formu příspěvkové organizace. 

Mateřská škola je účelová, nachází se ve zdravém prostředí, v přímé blízkosti lesa, v budově mateřské školy jsou dvě třídy s celkovou  kapacitou do 48 dětí, děti jsou přijímány do MŠ zpravidla od 3 let věku. Škola využívá saunu v budově školy a prostorný přírodní areál okolo školy. MŠ má od roku 2007 školní zahradu vybavenou zahradním nábytkem a dětským pískovištěm. Děti mají k dispozici vedle budovy školy i Sportovní areál v Kostelci, zbudovaný obcí nově v roce 2009. V roce 2010 byla provedena Realizace úspor energie v budově školy - nová okna, vstupní dveře, fasáda, celkové zateplení budovy.

Personální obsazení mateřské školy je v počtu pěti zaměstnanců - čtyři učitelky a jedna školnice. Mateřská škola spolupracuje např. se Základní školou Kostelec, s Obcí Kostelec, se Sportovním klubem Kostelec, s Oblastní charitou Jihlava - Charitní pečovatelská služba Kostelec, se ZUŠ Třešť, s odborníky při řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů (PPP a SPC v Jihlavě).