Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájmové aktivity

 

Pohybové a zdravotní aktivity

  • Saunování s dětmi (sauna v budově školy) - vedeme děti ke zdravým životním návykům a postojům, saunovací sezóna se zahajuje na podzim a ukončuje na jaře, saunování probíhá jedenkrát týdně

 

  • Předplavecký výcvik - seznamování dětí v plaveckém bazénu s vodou a základními prvky pohybu ve vodě, každoročně deset dvoulekcí po dvou vyučovacích hodinách za týden, Bazén Spartak Jihlava

 

  • Hudební aktivity
  • Dýchání s flétnou - oblast hudební výchovy, základy hry na zobcovou flétnu, podpora správného dýchání, dechová cvičení jako obrana proti respiračnímu onemocnění, práce v malých skupinkách

 

 

 

Kroužky za úplatu odbornému lektorovi

 

Cizí jazyky

 

  • „Angličtina pro nejmenší“ Není přímou součástí školního vzdělávacího programu, forma placeného kroužku, jednou týdně, odborný lektor. Výuka základů jazyka odborným lektorem angličtiny probíhá hravou a zábavnou formou. Děti se učí zejména odposlechem a nápodobou kvalitního jazykového vzoru lektora anglického jazyka. Výuka cizích jazyků pomáhá u dětí podporovat a rozvíjet smysl pro mezikulturní vztahy v kontextu podpory multikulturní výchovy. Pro děti je důležité, aby se s anglickými výrazy setkávaly průběžně a nenásilně a mohly je opakovat vhodnou formou hry. V rámci angličtiny je u dětí podporováno a vytvářeno povědomí o existenci ostatních kultur a národností (vyhledávání obrázků, mapy, hry, písně a tradice jiných kultur atd.).