Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akce a výlety

15. 9. 2018

Akce a výlety

Mateřská škola pracuje podle měsíčních témat, která se podrobně rozvíjejí

v týdenních výchovných plánech jednotlivých tříd. Akce napomáhají podporovat a rozvíjet u dětí smysl pro sociální, mezilidské a občanské schopnosti. K těmto tématům budeme dětem připravovat bohatý program, kterým se budeme snažit upevnit a procvičit nové poznatky. Plán akcí bude průběžně během školního roku doplňován, upravován a upřesňován, vyvěšen pro rodiče v plánovacím kalendáři na chodbě MŠ. Mezi plánované tradiční akce, ceremoniály a rituály například patří:

Akce pro děti a rodiče:

 • Podzimní loučení s ohýnkem
 • Vánoční posezení
 • Tvořivé odpoledne
 • Zahradní slavnosti
 • Den dětí

Akce s dětmi:

 • Návštěva divadelních a hudebních představení v Jihlavě a Třešti
 • Vystoupení divadelní, hudební, přírodovědná, kouzelnická aj. v MŠ
 • Dětský karneval
 • Turistické malé výlety do blízkého okolí, exkurze
 • Vystoupení dětí pro seniory, pro veřejnost
 • Vánoční nadílka lesním zvířátkům
 • Návštěva dětí MŠ - školáčků v 1. třídě ZŠ v Kostelci (dále K)
 • Čištění studánky
 • Školní výlety
 • Slet čarodějnic
 • Sportovní olympiády
 • Oslava dne dětí
 • Cyklistické výjezdy

Akce dětí ve spolupráci s rodiči, sportovním klubem K, charitou K, obcí K, ZUŠ Třešť atd.

 • Profesionální fotografování dětí v MŠ
 • Mikulášská besídka v MŠ
 • Vystoupení dětí pro seniory na Charitě K
 • Dětský den v K
 • Vystoupení žáků ZUŠ

Ceremoniály a rituály pro děti:

 • Loučení se školáčky, slavnostní ukončení
 • Společné slavení narozenin dětí

Aktivity jsou v každém konkrétním roce plánovány průběžně podle možností a aktuálních nabídek, např. návštěvy a exkurze - u koníků v psychiatrické léčebně, na dětském oddělení nemocnice, u jihlavských hasičů, v městské knihovně, v jihlavském muzeu, v ZOO, na třešťských betlémech, akce - kouzelníci, dětská show, výchovně vzdělávací akce - ornitologové s ptactvem, společnost na ochranu zvířat, vzdělávací akce v ZOO, programové nabídky sdružení nevidomých, hluchoněmých, atd.